Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van StoelMassage

Universiteit van Ljubljana (Slovenia) , Institute of Kinesiology, Faculty of Sport (2011) Polona Kršmanc Šiško, Mateja Videmšek and Damir Karpljuk.
29% toename in bewegingsvrijheid
Diverse stress- en pijnklachten daalden met 10%-40%

Onderzoek van de University of Miami School of Medicine door Tiffany Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996.
Werknemers voelden zich minder vermoeid en konden helderder denken
EEG testen toonden aan dat men alerter werd
Wiskundeopgaven werden sneller opgelost en er werden 50% minder fouten gemaakt
Het spanningsniveau werd lager
Werknemers waren meer ontspannen waardoor ook de werksfeer verbeterde

Onderzoeksresultaten Ziekenhuispersoneel door Joel Katz, PHD, Adarose Ardiel Wowkm RN, BSCPSYCH; Dianne Culp, Geregistreerd therapeut en Heather Wakeling, BA, gepubliceerd in ‘The Journal of Pain Research and Management’
Verbetering van het humeur
Afname van spanning- en pijnklachten
Toename van algeheel gevoel van ontspanning

Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht, (2006)
Drs. F. de Bresser
De psychische vermoeidheid nam af
Klachten aan het bewegingsapparaat verminderden

Onderzoek Universiteit Maastricht door Ton van Attekum, bedrijfsarts (2001-2002)
63% van deelnemers constateert een afname in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%
67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten

Onderzoeksresultaten Joy Fang (2002) joyfang.nl
Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
79,9% constateert een toename van het concentratievermogen
87,5% constateert een afname in spanningsklachten

Conclusie: uit al deze onderzoeken komt het positieve effect van stoelmassage duidelijk naar voren!