Universiteit van Ljubljana (Slovenia) , Institute of Kinesiology, Faculty of Sport (2011) Polona Kršmanc Šiško, Mateja Videmšek and Damir Karpljuk.

29% toename in bewegingsvrijheid

Diverse stress- en pijnklachten daalden met 10%-40%


Onderzoek van de University of Miami School of Medicine door Tiffany Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996.

Werknemers voelden zich minder vermoeid en konden helderder denken

EEG testen toonden aan dat men alerter werd

Wiskundeopgaven werden sneller opgelost en er werden 50% minder fouten gemaakt

Het spanningsniveau werd lager

Werknemers waren meer ontspannen waardoor ook de werksfeer verbeterde


Onderzoeksresultaten Ziekenhuispersoneel door Joel Katz, PHD, Adarose Ardiel Wowkm RN, BSCPSYCH; Dianne Culp, Geregistreerd therapeut en Heather Wakeling, BA, gepubliceerd in ‘The Journal of Pain Research and Management’

Verbetering van het humeur

Afname van spanning- en pijnklachten

Toename van algeheel gevoel van ontspanning


Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht, (2006)
Drs. F. de Bresser

De psychische vermoeidheid nam af

Klachten aan het bewegingsapparaat verminderden


Onderzoek Universiteit Maastricht door Ton van Attekum, bedrijfsarts (2001-2002)

63% van deelnemers constateert een afname in RSI klachten

Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%

67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten


Onderzoeksresultaten Joy Fang (2002) joyfang.nl

Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen

79,9% constateert een toename van het concentratievermogen

87,5% constateert een afname in spanningsklachten

Conclusie: uit al deze onderzoeken komt het positieve effect van stoelmassage duidelijk naar voren!